Σπουδές στην Κλασσική Μουσική

Ανώτερα θεωρητικά

Αρμονία

 

Ο όρος Αρμονία χαρακτηρίζει το σύνολο των κανόνων που διέπουν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή περισσότερων φθόγγων, δηλαδή τη συνήχηση. Ως μάθημα μελετά τη σύνθεση των συγχορδιών (συνηχήσεων), καθώς και τη μεταξύ τους σύνδεση.

Απευθύνεται σε σπουδαστές άνω των 12 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικά μαθήματα της θεωρίας και του σολφέζ.

Το μάθημα γίνεται ατομικά και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά/βδομάδα.

Επιπλέον για την απόκτηση του Πτυχίου Ειδικού Αρμονίας ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα: Σολφέζ, Ιστορία της μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Πιάνο (μέχρι μέση σχολή), Αντίστιξη (1 έτος), Χορωδία,

Πρακτικό διδασκαλείο

Η διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Γαλενιανός ΝίκοςΜακροπόδης Δημήτρης, Ντρέλας Νίκος, Ξανθοπούλου Μανουέλα, Πομόνης Πέτρος, Σουλαδάκης Σπύρος


 

Αντίστιξη

 

Αντίστιξη καλείται η ταυτόχρονη συνήχηση πολλών διαφορετικών μελωδιών, οι οποίες συνδέονται αρμονικά μεταξύ τους, βάσει συγκεκριμένων ανά εποχή κανόνων. Στην πολυφωνική ή αλλιώς αντιστικτική γραφή η κάθε μελωδία διατηρεί τη μελωδική και ρυθμική της αυτοτέλεια.

Απευθύνεται σε σπουδαστές - κατόχους του Πτυχίου Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον 'ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ'.
Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές μελετούν τα είδη της απλής αντίστιξης, εναρμονίζουν χορικά, συνθέτουν παντοειδείς κανόνες, πεποικιλμένα χωρικά, τετράφωνες και διπλές χορωδίες.

Το μάθημα γίνεται ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60 λεπτά.

Για την απόκτηση του Πτυχίου Αντίστιξης ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα:
Σολφέζ, Ιστορία της μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι μέση σχολή), Αντίστιξη (1 έτος), Χορωδία, Πρακτικό διδασκαλείο,
Οργανολογία.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Γαλενιανός Νίκος, Μακροπόδης Δημήτρης, Ντρέλας Νίκος, Ξανθοπούλου Μανουέλα, Πομόνης Πέτρος, Σουλαδάκης Σπύρος


 

Φυγή ή Φούγκα

 

Ο όρος φούγκα προέρχεται από τη λατινική λέξη fuga, που σημαίνει φυγή, τροπή ή απόδραση. Αναφέρεται σε πολυφωνικά μουσικά έργα, που χρησιμοποιούν τη μίμηση μεταξύ των φωνών με βάση μια κεντρική ιδέα, που αποτελεί το θέμα της φούγκας. Η μίμηση ακολουθείται από επεξεργασία του θέματος.

Απευθύνεται σε σπουδαστές - κατόχους του Πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον 'ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ'.
Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές συνθέτουν τονική και πραγματική φούγκα.

Το μάθημα γίνεται ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60 λεπτά.

Για την απόκτηση του Πτυχίου Φυγής ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα:
Ιστορία της μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι μέση σχολή), Ενορχήστρωση

Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Γαλενιανός Νίκος, Μακροπόδης Δημήτρης, Ντρέλας Νίκος, Ξανθοπούλου Μανουέλα, Πομόνης Πέτρος, Σουλαδάκης Σπύρος


 

Σύνθεση

 

Στο μάθημα της Σύνθεσης ο σπουδαστής ασχολείται με την επεξεργασία και σύνθεση διάφορων μουσικών φορμών.
Απευθύνεται σε σπουδαστές - κατόχους του Πτυχίου Φυγής με βαθμό τουλάχιστον 'ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ'.

Το μάθημα γίνεται ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60 λεπτά.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Διπλωματικές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Γαλενιανός Νίκος, Μακροπόδης Δημήτρης, Ντρέλας Νίκος