Μουσικοπαιδαγωγική Επιμόρφωση Ενηλίκων

 

 

Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων

Τα συστήματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο για σπουδές, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μουσική.

Σκοπός είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με το όργανο σε σύντομο χρονικό διάστημα με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Το θεωρητικό μέρος γίνεται την ώρα του μαθήματος, χωρίς καμία υποχρέωση για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Το μάθημα είναι είτε ομαδικό (μία ώρα την εβδομάδα), είτε ατομικό (διάρκεια 40 ').

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι 2 έτη.