Μοντέρνα μουσική

Ηλεκτρικό - Ακουστικό μπάσο

 

Μελετώντας ρεπερτόριο της rock και jazz μουσικής, οι σπουδαστές αναπτύσσουν τη δεξιοτεχνία τους στο όργανο, μαθαίνουν το ρυθμό και εξασκούν τις ακουστικές τους ικανότητες. Το μάθημα προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Παράλληλα δίνεται έμφαση στον αυτοσχεδιασμό.

Το μάθημα χωρίζεται σε 8 επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται σε 4 έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.