Προσχολική Αγωγή

Θεατρικό παιχνίδι

 

Ηλικίες : 3,5 – 8 ετών

Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους παίζουν, χαίρονται, εκτονώνονται και εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, την φαντασία, το λόγο και τη δημιουργική σκέψη χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του θεάτρου.

Διδάσκει: Μαργαρίτη Αγγελική