Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Λαϊκή Κιθάρα - Μαντολίνο

 

Στο πρώτο έτος ο σπουδαστής έρχεται σε μια πρώτη επαφή - γνωριμία με το όργανο, καθώς και με τη θεωρία της μουσικής. Στο δεύτερο και το τρίτο έτος φοίτησης γίνεται μια εισαγωγή στην τροπική θεωρία, τους μουσικούς δρόμους και τα μακάμια. Παράλληλα ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τη ρυθμολογία και την τεχνική του οργάνου. Στο τελευταίο έτος η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.


 
 

Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Ούτι

 

Στο πρώτο έτος ο σπουδαστής έρχεται σε μια πρώτη επαφή - γνωριμία με το όργανο, καθώς και με τη θεωρία της μουσικής. Στο δεύτερο και το τρίτο έτος φοίτησης γίνεται μια εισαγωγή στην τροπική θεωρία, τους μουσικούς δρόμους και τα μακάμια. Παράλληλα ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τη ρυθμολογία και την τεχνική του οργάνου. Στο τελευταίο έτος η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας.

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 40 λεπτά την εβδομάδα.

 

Διδάσκει:

Κουτρώνας Βασίλειος