Σπουδές στην Κλασσική Μουσική

Κιθάρα

 

Μελετώντας έργα από την κλασική μέχρι τη σύγχρονη εποχή, οι σπουδαστές αναπτύσσουν τη δεξιοτεχνία τους και σχηματίζουν την προσωπική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται ανά 2 μήνες, μέσω των μουσικών συναντήσεων, ενώ 2 φορές το χρόνο οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά του σε συναυλίες του ωδείου.

 

Η φοίτηση στη σχολή Κιθάρας πραγματοποιείται σε 4 επίπεδα (Προκαταρκτική - 2 έτη, Κατωτέρα - 3 έτη, Μέση - 3 έτη, Ανωτέρα - 3-4 έτη).

Το μάθημα είναι ατομικό. Στην Προκαταρκτική και την Κατωτέρα το μάθημα διαρκεί 40΄, στην Μέση 60΄ και στην Ανωτέρα 80΄ την εβδομάδα.

Ο σπουδαστής υποχρεούται παράλληλα να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Αρμονία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Prima-vista, Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές ή Διπλωματικές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Αναπολιτάνος Κωνσταντίνος, Δοβέλου Μάρω, Κονταξάκης Μιχάλης, Režić Mislav