Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και άλλων βαλκανικών χωρών. Μελετά το ρεπερτόριο του οργάνου, τη ρυθμολογία και τη σωστή παραγωγή τόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σωστή αναπνοή, καθώς και στην ακουστική εξάσκηση του σπουδαστή.

Κλαρίνο - Καβάλι

 

Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και άλλων βαλκανικών χωρών. Μελετά το ρεπερτόριο του οργάνου, τη ρυθμολογία και τη σωστή παραγωγή τόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σωστή αναπνοή, καθώς και στην ακουστική εξάσκηση του σπουδαστή.

 

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα που χωρίζονται σε συνολικά 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.