Μοντέρνα μουσική

Κρουστά

Καχόν - μπόγκος - τζέμπε - κόνγκας

 

Ο σπουδαστής αρχικά έρχεται σε επαφή με το όργανο και την τεχνική του. Στη συνέχεια εξασκείται στο ρυθμό, τη δυναμική, την ταχύτητα και τον αυτοσχεδιασμό.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Θεωρία, Σολφέζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και περιλαμβάνει 8 επίπεδα.
Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.