Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

 Κρητική Λύρα

 

Ο σπουδαστής μέσα από τη μελέτη του ρεπερτορίου, διδάσκεται την τεχνική του οργάνου και τη ρυθμολογία. 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται στη διάρκεια 4 ετών. 

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.