Προσχολική Αγωγή

Μικροί Οργανίστες

 

Ηλικία: από 5 ετών

Διάρκεια μαθήματος: 50 λεπτά

Αριθμός ατόμων: 1-4 άτομα

Μέσα από μικρά κομμάτια και ασκήσεις τα παιδιά μαθαίνουν την τεχνική του οργάνου, με έμφαση στην κλασική παιδεία, εξασκούν τις ακουστικές τους ικανότητες και μαθαίνουν τη σημασία του ρυθμού. Μέσα από το μάθημα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα της ομαλής μετάβασης σε μεγαλύτερες τάξεις του πιάνου. Όλη η μελέτη της εβδομάδας πραγματοποιείται στη διάρκεια του μαθήματος.