Μοντέρνα μουσική

Μοντέρνο πιάνο

 

Στη διδασκαλία του μοντέρνου πιάνου δίνεται μεγάλη έμφαση στην τεχνική και αρμονική κατάρτιση του σπουδαστή στο όργανο, ώστε να μπορεί εύκολα να εκτελεί διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά και να αναπτύξει τις ικανότητές του στον αυτοσχεδιασμό.

Το μάθημα χωρίζεται σε 8 επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται σε 4 έτη.
Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.