Μουσικές , παιδαγωγικές δραστηριότητες – Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας