Μουσικό Νηπιαγωγείο

 
 
 

 

 

Οκτώβριος - Ιούνιος : Σύνολο διδάκτρων 270 ευρώ (30€ Χ 9 μήνες) , Εγγραφή 30 ευρώ.

Τα δίδακτρα εξοφλούνται σε 3 δόσεις , 1η δόση με την εγγραφή , η 2η δόση τον Δεκέμβριο και η 3η δόση τον Φεβρουάριο.

"Αφορά όλα τα παιδαγωγικά τμήματα του πίνακα"