Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Μπουζούκι

 

Ο σπουδαστής μαθαίνει τις βασικές λειτουργίες του οργάνου και έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τη θεωρία της μουσικής. Στο δεύτερο και το τρίτο έτος φοίτησης το μάθημα επικεντρώνεται στην τροπική θεωρία, τους μουσικούς δρόμους και τα μακάμια. Ταυτόχρονα ο σπουδαστής μαθαίνει την τεχνική του οργάνου και τη ρυθμολογία. Στο τέταρτο έτος δίνεται έμφαση κυρίως στη δεξιοτεχνία.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.