Οι μαθητές του Σύγχρονου Ωδείου Αθήνας συναντούν τους μαθητές της μουσικής σχολής Κύπρου Μελωδείων – Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας