Οι μικροί μαθητές συναντούν τους μεγάλους | Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας