Παιδική - Νεανική Χορωδία

Παιδική - Νεανική Χορωδία

 

Ο ρόλος μιας παιδικής - νεανικής χορωδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός, αλλά συνάμα μορφωτικός, παιδαγωγικός και κοινωνικός. Τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση του παιδιού με τη χορωδία είναι πολλαπλά. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια της φωνή αλλά και της ψυχής του. Πέραν αυτού όμως διευρύνεται το γνωστικό του υπόβαθρο, καθώς έρχεται σε επαφή με μουσικά είδη διαφορετικών εποχών και στυλ, ενώ συγχρόνως αναπτύσσεται η συλλογικότητα και καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των χορωδών.

Η ενασχόληση με τη μουσική και συγκεκριμένα με το χορωδιακό τραγούδι είναι μία σύνθετη διαδικασία, καθώς το τραγούδι αποτελείται από τρία στοιχεία: το ρυθμό, το λόγο και τη μελωδία, που κινητοποιούν αντίστοιχα το σώμα, τη λογική και το συναίσθημα.

 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

  • Φυσικές ασκήσεις, οι οποίες αφορούν τη φυσική προετοιμασία των χορωδών για το τραγούδι και αναφέρονται στη χαλάρωση του σώματος και στην εξασφάλιση της σωστής στάσης του.
  • Τεχνικές ασκήσεις, στις οποίες ανήκουν:
  • ασκήσεις εκμάθησης και ελέγχουν της τεχνικής της αναπνοής
  • ασκήσεις ενεργοποίησης του διαφράγματος.
  • Φωνητικές ασκήσεις, που αποσκοπούν:
  • στη διεύρυνση της έκτασης και του όγκου της φωνής
  • στη δημιουργία ομοιογένειας της φωνής
  • Ρεπερτόριο: γνωριμία με χορωδιακά έργα διαφορετικών εποχών και στιλ
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Διευθύντρια Χορωδίας :

Λώρα Πετροπούλου

M. Ed., M. Mus., Εκπαιδευτικός Μουσικής

Συνθέτις, Διευθύντρια Χορωδιών