Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Παραδοσιακά κρουστά

 

Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τα διάφορα είδη παραδοσιακής μουσικής, αναπτύσσει τις δεξιότητες όσον αφορά το ρυθμό, τη δυναμική και την ταχύτητα, ενώ παράλληλα εξασκείται στον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία - Σολφέζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα και ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 40 λεπτά την εβδομάδα.