Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Παραδοσιακό βιολί

 

Ο σπουδαστής ερχόμενος σε επαφή με το όργανο και το ρεπερτόριό του, αναπτύσσει τη δεξιοτεχνία του, τις ακουστικές του ικανότητες και την τονική ακρίβεια.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται στη διάρκεια 4 ετών. 

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 40 λεπτά την εβδομάδα.