Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Παραδοσιακό, λαϊκό και έντεχνο τραγούδι

 

Διδάσκεται η τέχνη του τραγουδιού και οι τρόποι του. Το ρεπερτόριο ξεκινά από το παραδοιακό - σμυρνέικο - ρεμπέτικο και φτάνει εώς το έντεχνο λαϊκό του σήμερα.

Διδάσκεται τοποθέτηση φωνής, ασκήσεις για έκταση της φωνής, άρθρωση, τρόπος που τραγουδιέται κάθε είδος τραγουδιού,  το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε είδους, διαφοροποιήσεις  μεταξύ των συνθετών και τραγουδιστών-τριών κάθε εποχής, καθώς και performance.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.