Σπουδές στην Κλασσική Μουσική

Πιάνο

 

Οι σπουδαστές αναπτύσσουν την τεχνική τους και διαμορφώνουν την προσωπική τους μουσική έκφραση, μέσα από τη μελέτη έργων της κλασικής, της ρομαντικής, αλλά και της σύγχρονης εποχής.

Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται ανά 2 μήνες, μέσω των μουσικών συναντήσεων, ενώ 2 φορές το χρόνο οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά του σε συναυλίες του ωδείου.

Η φοίτηση στη σχολή Πιάνου πραγματοποιείται σε 4 επίπεδα (Προκαταρκτική - 2 έως 3 έτη, Κατωτέρα - 3 έτη, Μέση - 3 έτη, Ανωτέρα - 3 έως 4 έτη).

Στην Προκαταρκτική και την Κατωτέρα το μάθημα διαρκεί 40΄, στην Μέση 60΄ και στην Ανωτέρα 80΄ την εβδομάδα και το μάθημα είναι ατομικό.

Ο σπουδαστής υποχρεούται παράλληλα να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Αρμονία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Prima-vista, Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές ή Διπλωματικές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Διδάσκουν: Αλισάφης Χρύσανθος, Κοράκη Ιωάννα, Κουρή Μαρία, Ραυτοπούλου Άλκιστις, Αουλόν Μπίνο, Σουλαδάκης Σπύρος