Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Σαντούρι

 

Το σαντούρι συναντάται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, καθώς και στην παραδοσιακή μουσική άλλων χωρών της Εγγύς Ανατολής. Στο μάθημα ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με το ρεπερτόριο του οργάνου, αναπτύσσει τη δεξιοτεχνία του και σχηματίζει την προσωπική του μουσική έκφραση.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται στη διάρκεια 4 ετών. 

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.