Μοντέρνα μουσική

Σαξόφωνο

 

Η διδασκαλία του σαξοφώνου δίνει έμφαση στη χρήση της διαφραγματικής αναπνοής για την σωστή τεχνική κατάρτιση του σπουδαστή αλλά και στην ολοκληρωμένη μελέτη της φρασεολογίας και του ύφους του εκάστοτε μουσικού είδους.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και περιλαμβάνει 8 επίπεδα.
Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.