Συναυλία Ντίνου Κωνσταντινίδη | Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας