Συναυλία Σύγχρονο Ωδείο Αθηνών 28.6.19 – Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας