Σπουδές στο αρμόνιο

 

Η σχολή αυτή χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών. Κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. Στο τέλος κάθε κύκλου και ύστερα από τελικές εξετάσεις, χορηγείται από το Σύγχρονο Ωδείο Αθηνών. σχετικό αποφοιτήριο.

Γενικά μαθήματα:

  • Στοιχειώδης Θεωρία
  • Σολφέζ
  • Στοιχειώδης Αρμονία
  • Συμμετοχή σε οργανικά & φωνητικά σύνολα
  • Prima - Vista

Διάρκεια Σπουδών:
4 έτη , Διάρκεια Μαθήματος: 45'