Βυζαντινή μουσική

 

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 10 επίπεδα.

  • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
  • Διάρκεια σπουδών: 5 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

  • Θεωρία της Ευρωπαϊκής μουσικής,  Σολφέζ,  Μετρική,  Ιστορία της Εκκλησιαστικής μουσικής

  • Τυπικό,  Υμνολογία, Λειτουργική,  Απαγγελία αναγνωσμάτων