Σπουδές στην Κλασσική Μουσική

 

 

Αρμονία

αρμονίαΤο ειδικό μάθημα γίνετε ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.
Γενικά μαθήματα:
• Σολφέζ
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Μορφολογία (1 έτος)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Αντίστιξη (1 έτος)
• Χορωδία
• Πρακτικό διδασκαλείο
Ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 12 ετών και να έχει τελειώσει τις τρεις τάξεις της θεωρίας και του σολφέζ . Η φοίτηση των μαθημάτων στο ειδικό αρμονίας είναι συνολικά 3 έτη.

 

Αντίστιξη

ΑντίστιξηΤο μάθημα γίνετε ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.

Γενικά μαθήματα :
• Σολφέζ
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Αντίστιξη (1 έτος)
• Χορωδία
• Πρακτικό διδασκαλείο
• Οργανολογία

Ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Aρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα αντίστιξης για δύο έτη.

 

Φούγκα

ΦούγκαΤο μάθημα γίνετε ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.

Γενικά μαθήματα
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Ενορχήστρωση

Ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Aντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα Φούγκας για δύο έτη.

 

Σύνθεση

Ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα Σύνθεσης για τουλάχιστον 4 έτη.


 

Πιάνο

Τα μαθήματα του πιάνου διδάσκονται από γνωστούς πιανίστες - μουσικοπαιδαγωγούς με μεταπτυχιακούς τίτλους από το εξωτερικό και διεθνή αναγνώριση μέσω συναυλιών - master class - διαλέξεων. Οι μαθητές ελέγχονται στην πρόοδό τους ανά δίμηνο μέσω των Μουσικών Συναντήσεων και τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο μέσω συναυλιών.

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3), Σολφέζ (έτη 5), Αρμονία (έτη 3), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (έτη 2), Χορωδία (έτη 2), Prima-vista, Μορφολογία (1 έτος), Διδασκαλία (έτη 2)

Tuition time allocated per week at each level:
Preparatory and Lower Level – 40 mins.
Intermediate Level – 60 mins.
Advanced Level – 80 mins.
Postgraduate Level - 100 mins.

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

 

Σπουδές στην Κιθάρα

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3), Σολφέζ (έτη 5), Αρμονία (έτη 3), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (έτη 2), Prima-vista, Μορφολογία (1 έτος), Διδασκαλία (έτη 2),

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄
 • Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄΄

 

Έγχορδα

Βιολί - Βιόλα - Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3),  Αρμονία (έτη 3), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (έτη 2), Πιάνο (μέχρι Μέσης), Prima-vista, Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα, Μορφολογία (1 έτος), Διδασκαλία (έτη 2),

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

Ο σπουδαστής των οργάνων αυτών -από το μέσο κύκλο και πάνω- οφείλει να παρακολουθήσει τα εργαστήρια ακουστικής εξάσκησης στην τονική ακρίβει


 

Χάλκινα πνευστά

Κόρνο , Τρομπέτα ,  Τρομπόνι  , Τούμπα , Ευφώνιο

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3) , Σολφέζ (έτη 5) , Αρμονία (έτη 3) , Μουσική Δωματίου (1 έτος) , Ιστορία Μουσικής (έτη 2) , Πιάνο (μέχρι μέσης)

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄
 • Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα , Prima - Vista , Μεταφορά , Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

 

Ξύλινα πνευστά

Φλάουτο - κλαρινέτο - όμποε - φαγκότο

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3) , Σολφέζ (έτη 5) , Αρμονία (έτη 3) , Μουσική Δωματίου (1 έτος) , Ιστορία Μουσικής (έτη 2) , Πιάνο (μέχρι μέσης), Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα, Prima - Vista, Μεταφορά, Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40 ΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

 

Σχολή Σαξόφωνου

Στις Σχολές Σαξοφώνου λειτουργούν οι εξής τάξεις:

Προκαταρκτική ,  Κατωτέρα ,  Μέση ,  Ανωτέρα

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:

 1. Προκαταρκτική τάξη, από 1 έτος μέχρι 2 έτη
 2. Κατωτέρα τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη
 3. Μέση τάξη, από 2 έτη μέχρι 3 έτη
 4. Ανωτέρα τάξη, από 3 έτη μέχρι 5 έτη

Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι: 

Θεωρία τρεις (3) τάξεις + Σολφέζ τρεις (3) τάξεις , Αρμονία τρεις (3) τάξεις  + Σολφέζ δύο (2) τάξεις , Ιστορία της Μουσικής δύο (2) τάξεις , Μορφολογία μία (1) τάξη , Πιάνο ως και την τάξη Β΄ Κατωτέρα , Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μία (1) τάξη , Μουσική Δωματίου δύο (2) τάξεις , Μεταφορά πνευστών οργάνων ένα (1) έτος , Πρακτικό διδασκαλείο ένα (1) έτος

Ύλη διδασκαλίας / Τάξεις

Μέθοδοι : Delangle Cl., Bois Ch.: Methode de saxophone , Londeix J. M.: La saxophone en Jouant , Klose H.: Vol I , Giampieri: Methodo για σαξόφωνο

Έργα : Bozza E.; Reves d’ enfant , Damase J.M.; Ajur , Dubois P.M.: Deux Mini Romances , Ghidoni A.: Vingt Petit Pièces Faciles
Μέθοδοι: Lancour G.: Précis pour l’ étude des gammes , Londeix J. M.: Exercises Mechaniques (τεύχη 1,2) , Mule M.: Gammes et Arpèges, Salviani: Vol I

Σπουδές: Klose H.: Vingt – Cing Exercises Journaliers , Klose H.: Vingt – Cing Etudes Chantantes, Lacour G.; 50 Etudes Vol I, II

Έργα : Alessandrini P.L.: Valse lente , Damase J. − M.: Vacances; Ibert J.: Aria , Lesieur: Prélude et Rondo , Tomasi H.: Chant Corse
Μέθοδοι: Londeix J. − M.: Exercises Mechaniques Vol I, II , Londeix J. − M.: Les gammes Conjointes et en Interrales

Σπουδές: Ferling W.: Quarant – Huit Etudes , Gallois–Montbrun B.: Six pieces Techniques, Op. 8 , Niehaus L.: Vol. I, II, III , Mule M.: Exercises ,Journaliers d’ après Terschak , Mule: 30 Grand Exercises

Έργα: Μεταγραφές έργων του Bach , Bonneau P.: Suite , Bozza E.: Aria , Demersseman J.: Sérénade, op. 33 , Dubois P. M.: Pièces , Caractéristiques , Francais J.: Cing Dances Exotiques , Haendel:, Sonate No 1, No 6 , Jolivet Α.: Fantaisie – Impromptu , Lantier P. , Sicilienne , Έργα Ελλήνων συνθετών
Μέθοδοι : Londeix J. − M.: Nouvelles Etudes , Londeix J. − M.: Exercises Mechaniques Vol. III

Σπουδές: Bozza E.: Douze Etudes – Caprices , Lacour G.: Huit Etudes , Brillantes , Mule M.: Etudes Variées ,Mule Μ.: 30 Grandes Exercises , Piazzolla A.: Tango − Etudes

Έργα: Creston P.: Sonata op. 19 , Demersseman J.: Fantaisie sur un theme Original , Maurice P.: Tableaux de Provence , Desenclos A.: Prélude, Cadence et Finale , Sancan P.: Lamento et Rondo , Hindemith P.: Sonata , Debussy C.: Rhapsodie , Tomasi H.: Ballade ,Schmitt F.: Legende op. 66 , Constant M.: Musique de Concert ,Glazunov A.: Concerto en mi bemol , Ibert J.: Concertino de Camera , Martin F.: Ballade , Mihaud D.: Scaramouche , Τοmasi Η.: Concerto , Villa Lobos: Fantasia , Caplet A.: Legende , Dubois P. M.: Concerto No I , Έργα Ελλήνων συνθετών , Σόλο Σαξόφωνο , Bonneau P.: Caprice en forme de valse , Berio L.: Sequenza IX b , Scelsi G.: Tre pezz , Έργα Ελλήνων συνθετών

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κλίμακες ως τρεις διέσεις – υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες , Μία σπουδή , Ένα σύντομο έργο
Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες , Μία σπουδή , Ένα έργο με συνοδεία πιάνου
Μία σπουδή , Δύο έργα του ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής, ένα εκ των οποίων θα είναι υποχρεωτικά ένα μέρος κονσέρτου
Η από μνήμης εκτέλεση είναι προαιρετική για όλες τις βαθμίδες.
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κλίμακες ως τρεις διέσεις – υφέσεις, μείζονες και ελάσσονες αρμονικές (λεγκάτο – στακάτο) σε όλη την έκταση του οργάνου και αρπισμοί , Μία σπουδή και ένα σύντομο έργο με πιάνο
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, κατ’ επιλογήν του σπουδαστή
Όλες οι κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε στακάτο και λεγκάτο και αρπισμοί , Μία σπουδή , Ένα έργο του ρεπερτορίου από τη διδακτέα ύλη Η από μνήμης εκτέλεση ενός έργου είναι υποχρεωτική
Κλίμακες μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σε τρίτες , Μία σπουδή , Ένα έργο του ρεπερτορίου
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική ή στη σπουδή ή σε έργο, κατ’ επιλογήν του σπουδαστή.
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας , Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας , Ένα έργο κατ’ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασικής ή σύγχρονης εποχής, ή Ελλήνων συνθετών
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε ένα από τα ανωτέρω έργα.
Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας , Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας , Ένα έργο κατ’ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασικής εποχής, ή Ελλήνων συνθετών ,Ένα έργο σύγχρονης εποχής
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε δύο από τα ανωτέρω έργα.
 

Νυκτά Όργανα

Αναγεννησιακο Λαούτο, Άρπα

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40΄
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄
 • Μεταπτυχιακό - Μεταδιπλωματικό τμήμα 100΄

Γενικά Μαθήματα: Θεωρία (έτη 3), Σολφέζ (έτη 5), Αρμονία (έτη 3), Μουσική Δωματίου (έτη 2), Ιστορία Μουσικής (έτη 2), Prima - Vista, Μορφολογία (1 έτος), Διδασκαλία (έτη 2)


 

Ακορντεόν

Η σχολή αυτή χωρίζεται σε έξι επίπεδα. Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών, ύστερα από απολυτήριες εξετάσεις αποκτούν ανάλογο αποφοιτήριο.

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - κατωτέρα 40'
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

Γενικά Μαθήματα: Στοιχειώδης θεωρία, Σολφέζ, Στοιχειώδης αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά και φωνητικά σύνολα, Prima-Vista, Μεταφορά


 

Κρουστά

Τύμπανο, Κύμβαλα ή πιάτα, Ξυλόφωνο, Γκραν κάσα, Τρίγωνο.

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - κατωτέρα 40'
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

 

Μονωδία - Μελοδραματική

Στην τάξη της μονωδίας γίνονται δεκτοί μαθητές που έχουν περάσει το στάδιο της μεταφώνησης,δηλαδή από 17 και πάνω και έχουν τα απαραίτητα φωνητικά προσόντα.Τα μαθήματα είναι ατομικά.

Διάρκεια Μαθημάτων:

 • Προκαταρκτική - Κατωτέρα 40'
 • Μέση 60΄
 • Ανωτέρα 80΄

Γενικά Μαθήματα: Σολφέζ (έτη 5), Αρμονία (έτη 3), Ιστορία Μουσικής (έτη 2), Πιάνο (μέχρι Μέσης), Χορωδία, Prima - Vista, Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική, Διδασκαλία

Το Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας ξεκίνησε νέο τμήμα Μελοδραματικής με καθηγήτρια την Τζένη Αρσένη.
Η Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, είναι Σκηνοθέτις - Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας, έχει συνεργαστεί με διεθνείς φορείς (RoyalAlbert Hall, San Francisco Opera Center, Center for Contemporary Opera, Skylight MusicTheatre, Oakland Opera House, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Berlin Dock 11, Festival International de Théâtre Universitaire de Casablanca κ.α.)
Για την παράστασή της Mendelssohn’s Antigone, την οποία σκηνοθέτησε στο Royal Albert Hall για το BBC Proms, τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Antikenfestspiele στην Trier της Γερμανίας. Υπεύθυνη Συντονισμού και Δραματολογίου της Πειραματικής Λυρικής Σκηνής από την αρχή της δημιουργίας της με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θόδωρο Αντωνίου (2004-2011).
Είναι κάτοχος πολυάριθμων υποτροφιών και μετέχει με διαλέξεις της σε διεθνή συνέδρια.
Οι σπουδές της περιλαμβάνουν: Θεατρολογία και Σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, μεταπτυχιακή έρευνα στη Φιλοσοφία (UCL) και διδακτορική διατριβή (Αισθητική Φιλοσοφία, Όπερα, Αρχαία Τραγωδία) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (RoyalHolloway), Σκηνοθεσία Όπερας (BostonUniversity), Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (NewYork Film Academy) και μουσικές σπουδές πιάνου, θεωρητικών και χορού έως σήμερα. Δίδαξε Σκηνοθεσία στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2007-2012), Μελοδραματική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μελοδραματική στο Εθνικό Ωδείο και Μελοδραματική στο Ωδείο Αθηνών (2009-2015).
Σχεδίασε την κατέθυνση Minor in Theater and Performance στο Hellenic American University. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, είναι τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Είναι Σύμβουλος Δραματολογίου και Σκηνοθέτις του Centerfor Contemporary Opera της Νέας Υόρκης.
Από φέτος αναλαμβάνει τη Μελοδραματική στο Σύγχρονο Ωδείο.

 

Διεύθυνση Χορωδίας

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε πέντε έτη. Για να γίνει δεκτός σπουδαστής στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, πρέπει να έχει Πτυχίο Αντίστιξης και να έχει περατώσει τη φοίτηση της α’ Ανωτέρας τάξης
στο Πιάνο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταταγούν μέχρι και το 4ο έτος σπουδών Για την κατάταξη οι σπουδαστές εξετάζονται στα παρακάτω θέματα:

  • Διεύθυνση και πρόβα Χορωδιακού κομματιού a capella
  • Πιάνο: ένα πρώτο μέρος σονάτας Μπετόβεν
  • Παίξιμο παρτιτούρας:
   α) ένα έργο για μεικτή χορωδία επιλογής του υποψηφίου, τουλάχιστον 4 φωνών
   β) ένα τετράφωνο έργο για μεικτή χορωδία prima vista
 • Τραγούδι: Ο υποψήφιος σε έργο της επιλογής του (τουλάχιστον τετράφωνο), τραγουδάει όλες τις φωνές ξεχωριστά, ή παίζει στο πιάνο 2 ή 3 φωνές και τραγουδάει την 4η, ή συνδυασμό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή.

 • Ακουστικές ασκήσεις:
  α) Τραγούδισμα διαστημάτων από δεδομένη βάση
  β) Προφορική dictee στο πιάνο (αρμονικές συνθέσεις − μετατροπές)
  Για την κατάταξη ο σπουδαστής θα πρέπει να λάβει σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα βαθμολογία από «Λίαν Καλώς» και άνω.
  Για την κατάταξη σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 1ου ο σπουδαστής πρέπει να εξετασθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο σπουδαστής δεν κατατάσσεται, αλλά εγγράφεται στο 1ο έτος σπουδών.
 • Γενικά μαθήματα
  Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι: 1. Παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας στο πιάνο, παλιά κλειδιά, παίξιμο και τραγούδισμα φωνών (συνδυασμοί), basso continuo, (ατομικό): δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος και από μία ώρα εβδομαδιαίως κατά το Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών.
  2. Ειδικό Σολφέζ − dictee [πολυφωνικό, πολυτονικό, ατονικό, ασκήσεις κουρδίσματος φωνών (intonation) − (ομαδικό)]: δύο ώρες εβδομαδιαίως κατά το Α’ έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητή θεωρητικών μαθημάτων.
  3. Μουσική ανάλυση, φόρμες, αισθητική και ύφος χορωδιακών έργων (ομαδικό): δύο ώρες εβδομαδιαίως κατά το Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών. Η διδασκαλία γίνεται από μουσικολόγο
  4. Ιστορία χορωδιακής μουσικής (ομαδικό) μία ώρα την εβδομάδα το Α΄ έτος.
  5. Ιστορία όπερας (ομαδικό) μία ώρα την εβδομάδα το Β’ έτος.
  6. Πιάνο (ατομικό): δύο έτη υποχρεωτικής φοίτησης εκτός αν είναι κάτοχος πτυχίου
  7. Φωνητική διαπαιδαγώγηση (ατομικό): υποχρεωτικά μία ώρα την εβδομάδα καθ’ όλα τα έτη σπουδών (πέντε έτη).
  8. Συμμετοχή στη χορωδία (ομαδικό): δύο ώρες εβδομαδιαίως και τα πέντε έτη σπουδών.
  9. Πρακτική Διεύθυνση χορωδίας: τρία έτη.
  10. Μάθημα διεύθυνσης ορχήστρας ή οργανικών μουσικών συνόλων (τεχνική και πρακτική): δύο ώρες την εβδομάδα το Δ΄ και το Ε΄ έτος (Το 1ο έτος μάθημα διεύθυνσης ορχήστρας, το 2ο έτος πρακτική διεύθυνσης ορχήστρας).
  11. Χορωδιακή φωνητική αγωγή (φωνητική προετοιμασία (ζέσταμα) − τονοδότηση, άρθρωση, προφορά, διάταξη φωνών, φυσιολογία φωνής και φωνητικός μηχανισμός, χορωδιακή αναπνοή): ένα (1) έτος υποχρεωτικής παρακολούθησης, από δύο ώρες την εβδομάδα.
  12. Στοιχεία φούγκας: δύο ώρες την εβδομάδα το Α΄ και Β΄ έτος σπουδών. Ο κάτοχος πτυχίου φυγής και Διπλώματος Σύνθεσης απαλλάσσεται της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού.
  13. Στοιχεία ενορχήστρωσης μεταγραφή για χορωδία: μία ώρα την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος.
  14. Ορθή προφορά ξένων κειμένων (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά Λατινικά): μία ώρα την εβδομάδα κατά το Α΄ και Β΄ έτος.
  Οι ώρες της διδασκαλίας είναι για μεν το ειδικό μάθημα πλήρεις, για δε τα υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικές ώρες (διάρκειας 45΄).

  Διδακτέα ύλη
  1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να διδαχθεί χορωδιακά έργα απ’ όλες τις εποχές (μεσαίωνα, αναγέννηση, μπαρόκ, κλασική, ρομαντική, σύγχρονη)
  2. Ειδικό μάθημα είναι η Διεύθυνση Χορωδίας: 2 πλήρεις ώρες διδασκαλίας, μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια και των πέντε ετών σπουδών.

  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  Πρόγραμμα Διπλωματικών εξετάσεων
  1. Μετά τη συμπλήρωση του κύκλου σπουδών οι τελειόφοιτοι υποβάλλονται σε εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος.
  2. Πρόγραμμα εξετάσεων:
  • Διεύθυνση Χορωδίας τριών χορωδιακών έργων a capella, προετοιμασμένων, διαφόρων εποχών, καθώς και ενός έργου prima vista που θα δοθεί στον υποψήφιο την ημέρα των εξετάσεων
  • Διεύθυνση ενός ή περισσοτέρων χορωδιακών έργων με συνοδεία ορχήστρας ή οργανικού συνόλου διάρκειας 30΄ − 40΄.
  3. Ο τελικός βαθμός θα προέρχεται κατά 50% από την εξέταση των απολυτηρίων εξετάσεων και κατά 50% από τον μέσο όρο των υποχρεωτικών μαθημάτων.
  4. Βραβείο μπορεί να απονεμηθεί μόνο εάν ο σπουδαστής έχει βαθμολογηθεί με «Άριστα» κατά τις απολυτήριες εξετάσεις και στα επί μέρους υποχρεωτικά μαθήματα.