Λαϊκή μουσική ~ Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας
 

Σπουδές στην Λαϊκή μουσική

 

 

Τζουράς

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: :

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της τζαζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο

 

Μπουζούκι

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: :

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της τζαζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο

 

Μπαγλαμάς

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: :

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της τζαζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο