Σπουδές στην Λαϊκή μουσική

 

 

Τζουράς

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

  • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
  • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: :

  • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της τζαζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
  • Prima-vista, Πιάνο

 

Μπουζούκι - Μπαγλαμάς

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

  • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
  • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: :

  • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της τζαζ, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
  • Prima-vista, Πιάνο