Μοντέρνα μουσική ~ Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας
 

Μοντέρνα μουσική

 

 

Μουσικά σύνολα

Tα μουσικά σύνολα απευθύνονται σε όλους τους σπουδαστές του ωδείου. Το μάθημα έχει διάρκεια 1 ώρα εβδομαδιέως και λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του καθηγητή σε studios πλήρως εξοπλισμένα.

Η συμμετοχή στα μουσικά σύνολα γίνεται με ακρόαση μετά το δεύτερο επίπεδο σπουδών, ώστε οι μαθητές να είναι του ίδιου επιπέδου, με κοινές προτιμήσεις του jazz, rock, funk ή ελληνικό ρεπερτόριο.

Σκοπός και τρόπος λειτουργίας

Στο μάθημα του μουσικού συνόλου οι σπουδαστές καλούνται να ερμηνεύσουν συγκεκριμένο ρεπερτόριο με απαιτήσεις ανάλογες του επιπέδου σπουδών τους. Αναπτύσσεται η ικανότητα προσαρμογής σε έναν ενιαίο παλμό και ρυθμικό περιβάλλον με εναλλαγή ρόλων αυτοσχεδιαστή και συνοδευτή, στοχεύοντας πάντα στην δημιουργία ενός αισθητικού αποτελέσματος σε συνολικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Η κάλυψη διαφορετικών στυλ προσφέρει μουσική εμπειρία με έμφαση στην εκφραστικότητα της μουσικής ερμηνείας και στην ικανότητα προσαρμογής του κάθε μουσικού στις απαιτήσεις του ρεπερτορίου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια προέκταση του ειδικού μαθήματος όπου θέματα όπως αρμονία, μελωδία, ρυθμός, φόρμα, ερμηνεία, αυτοσχεδιασμός και συνοδεία συναντώνται σε ένα συλλογικό επίπεδο. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες, να συζητήσουν τις ιδέες τους και να επηρεαστούν από τις ιδέες άλλων, ενώ μαθαίνουν σταδιακά πώς να λειτουργούν επαγγελματικά μέσα σε ένα μουσικό σχήμα.

Το μουσικό σύνολο είναι μια συλλογική προσπάθεια. Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα είναι σημαντικό να υπάρχει εξ’ αρχής μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς τον τρόπο λειτουργίας του:

 • Το μάθημα διαρκεί 60 λεπτά και είναι εβδομαδιαίο. Δύο φορές τον χρόνο γίνονται παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων.
 • Οι σπουδαστές πρέπει να είναι παρόντες και στην προκαθορισμένη ώρα σε κάθε μάθημα και να έχουν μελετήσει το μουσικό μέρος που τους έχει δοθεί. Σε περίπτωση απουσίας ενός σπουδαστή πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα (2 μέρες πριν) τον καθηγητή του συνόλου ώστε να βρεθεί αντικαταστάτης.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή λόγω συναυλιών η άλλων λόγων, ο καθηγητής θα φροντίσει να αντικατασταθεί από άλλον εξειδικευμένο συνάδελφο.
 • Ο σκοπός του μαθήματος δεν είναι μόνο η απόδοση ενός συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Ο διδάσκων καθηγητής μπορεί παράλληλα να δημιουργεί ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση συγκεκριμένων σημείων ενός κομματιού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Ως συλλογικό μάθημα, ο καθηγητής εστιάζει κυρίως στην συνολική εικόνα. Το μουσικό σύνολο δεν υποκαθιστά το ειδικό μάθημα. Εάν ένας σπουδαστής αντιμετωπίζει κάποια τεχνική δυσκολία σε σχέση με το μέρος που παίζει, δίνονται επιμέρους γενικές οδηγίες που μπορεί να συζητήσει αργότερα με τον καθηγητή του ειδικού μαθήματος.

 

Μοντέρνο τραγούδι

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία , Σολφέζ , Αρμονία της jazz , Συμμετοχή στα εργαστήρια φωνητικών συνόλων , Prima-vista
 • Πιάνο, Χορωδία (από το 3ο έτος σπουδών)

 

Κρουστά

Καχόν - μπόγκος - τζέμπε - κόνγκας

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της jazz , Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

 

Ηλεκτρικό και Ακουστικό μπάσο

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία (έτη 3), Σολφέζ (έτη 5), Αρμονία της jazz, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο (μέχρι το επίπεδο Μέσης)

 

Ηλεκτρική κιθάρα

Στο τμήμα αυτό φοιτούν σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την κιθάρα στη μουσική Rock & Jazz, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνική και γενικότερη μουσική υποδομή που χρειάζεται η ερμηνεία των ειδών αυτών καθώς και η αυτοσχεδιαστική μουσική πρακτική.

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της jazz, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο

 

Jazz Σαξόφωνο

 Η διδασκαλία του jazz σαξοφώνου δίνει έμφαση στη χρήση της διαφραγματικής αναπνοής για την σωστή τεχνική κατάρτιση του σπουδαστή αλλά και στην ολοκληρωμένη μελέτη της φρασεολογίας και του ύφους των κυριοτέρων ρευμάτων της jazz.

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία της jazz, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα
 • Prima-vista, Πιάνο

 

Jazz πιάνο

Στη διδασκαλία του τζαζ πιάνου δίνεται μεγάλη έμφαση στην τεχνική και αρμονική κατάρτιση του σπουδαστή στο όργανο και ιδιαίτερα στη μελέτη των διαφόρων στυλ όπως stride, blues, jazz, swing, afrocuban κ.α. Επίσης, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τους διάφορους τρόπους εκτέλεσης του τζαζ πιάνου (solo, trio, quartet κ.α) και ενημερώνεται για τη χρήση των keyboards σ'ένα σχήμα τζαζ.

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Αρμονία, Αυτοσχεδιασμός,  Ensemble
 • Ιστορία της jazz, Ακουστικά (ear training)

 

Drums

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα

 • Διάρκεια Μαθήματος: 40'
 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα:

 • Θεωρία,  Σολφέζ, Αρμονία της jazz
 • Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο