Χριστουγεννιάτικη γιορτή , Μουσικοκινητικής αγωγής – Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας