Σύγχρονο Ωδείο Αθηνών , εγκαταστάσεις ~ Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας