Σύγχρονο Ωδείο Αθηνών , εγκαταστάσεις – Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας