Κλασικές σπουδές

Κύκλος μουσικής δημιουργίας και σύνθεσης

 

Ανακοινώνεται ο σχηματισμός κύκλου ανοιχτής μουσικής δημιουργίας και μουσικής σύνθεσης για ενήλικες, στο πλαίσιο του Σύγχρονου Ωδείου Αθήνας. Τα τμήματα θα αφορούν τη μουσική δημιουργία ανεξαρτήτως μουσικού υποβάθρου και θα φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη κλασική μουσική σύνθεση. Δημιουργοί, είτε με απλό θεωρητικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο, είτε με ενδιαφέρον να συνθέσουν το πρώτο τους κομμάτι, τραγουδοποιοί, είτε συνθέτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη κλασική μουσική, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού πυρήνα δημιουργών, οι οποίοι θα γράφουν και από κοινού θα παρουσιάζουν τα έργα τους, θα τα αναλύουν και, μέσω της συνεχούς ροής πληροφορίας, θα ωριμάζουν ως σύνολο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν ενδοωδειακά με μουσικούς και θα παρουσιάσουν κομμάτια τους, ενώ στο τέλος του έτους θα γίνεται παρουσίαση υπό τη μορφή ολοκληρωμένου θεάματος. Oι συναντήσεις θα γίνονται για 3 ώρες κάθε εβδομάδα. Στο τέλος του κύκλου θα δίνεται πιστοποίηση παρακολούθησης. Διάρκεια κύκλου: 10/2020 - 05/2021. 

διδάσκων/επιβλέπων: Νίκος Γαλενιανός

website: nikosgalenianos.com 

Αναλυτικά 

Ο κύκλος μουσικής δημιουργίας και σύνθεσης θα είναι μια διαδικασία ανοιχτή, η δομή της οποίας θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων, με βασικούς άξονες την ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις, στις αναλύσεις των έργων τους και τη διαρκή συνθετική δραστηριότητα. Βασικό ζητούμενο είναι η καλλιέργεια του ενστίκτου και της προσωπικής αισθητικής, ανεξάρτητα από συγκεκριμένα μουσικά στυλ και υπάρχοντα μουσικά μορφώματα. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν παραδείγματα εφαρμογής και λειτουργίας της μουσικής στο θέατρο, στο χορό, καθώς και σε σχέση με όποιαν άλλη παράμετρο ενδιαφέρει τους συνθέτες. Θα δημιουργούνται επίσης φωνητικοί σχηματισμοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο των παραδόσεων, θα λειτουργήσουν ως εργαλείο για τη μουσική συνείδηση και εγρήγορση του συνθέτη. Έμφαση θα δοθεί στο λεγόμενο performance practice. Θα ενθαρρυνθεί και θα επιδιωχθεί η συνεργασία των δημιουργών με οργανοπαίκτες, προκειμένου να ασκηθούν στη λογική της μουσικής πρόβας, της λειτουργικής παρτιτούρας και στην παρουσίαση ενός τελικού αποτελέσματος, που θα ηχογραφείται/βιντεοσκοπείται, στο πλαίσιο της σχολής, στο τέλος της χρονιάς. Ιδιαίτερα οι συνθέτες που ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη κλασική μουσική, θα επεξεργαστούν τις συνθέσεις τους υπό το πρίσμα σύγχρονων τεχνικών, όπως extended techniques, μη-κλασικές μουσικές φόρμες, θα ασκηθούν στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, θα ακούσουν και θα αναλύσουν κλασική μουσική και παρτιτούρες του 20ου και του 21ου αιώνα. Μέρος της διαδικασίας όλων των τμημάτων θα είναι οι επισκέψεις, οι ανοιχτές συζητήσεις καθώς και masterclasses ενεργών συνθετών και οργανοπαικτών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ευρύτερη οπτική του αντικειμένου τους. Συνολικά, η σπουδή θα παράσχει εφόδια, είτε οι συμμετέχοντες θέλουν απλώς να αποκτήσουν νέα συνθετικά εργαλεία, είτε να ασχοληθούν με τη μουσική σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης, είτε θέλουν να προετοιμαστούν για κάποια μουσική σχολή του εξωτερικού. Είναι δυνατόν η παρακολούθηση των τμημάτων να μην είναι συνεχής, αλλά να γίνεται και υπό μορφή επίσκεψης/ περιορισμένου χρόνου. Δυνατή είναι και η παρακολούθηση online μαθημάτων. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτούντων, το υπόβαθρο και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, θα σχηματιστούν ένα ή περισσότερα τμήματα αντίστοιχου επιπέδου και κατεύθυνσης. Επιπλέον και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντος, ενδέχεται η δομή του μαθήματος να λάβει πιο εξειδικευμένη μορφή. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, στέλνοντας e-mail στο mysyncgr@gmail.com κοινοποιημένο στο nikosgalenianos@gmail.com με θέμα «Συμμετοχή στον κύκλο μουσικής δημιουργίας και σύνθεσης». Ζητείται συνοδευτική επιστολή (στο ίδιο e-mail), στην οποία θα αναφέρουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους, αν παίζουν κάποιο όργανο, ηλικία και ό,τι άλλο θεωρούν σκόπιμο να αναφερθεί. Παρακαλούνται επίσης να επισυνάψουν οτιδήποτε δίνει αντιπροσωπευτική εικόνα για τον τρόπο της μουσικής δραστηριοποίησής τους. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο nikosgalenianos@gmail.com 

Το κόστος συμμετοχής ανά 8μηνο κύκλο (Οκτώβριο-Μάιο) είναι 480 ευρώ, τα οποία δύναται να καταβληθούν σε 3 δόσεις των 160 ευρώ: 1η δόση: με την εγγραφή 2η δόση: Δεκέμβριος 3η δόση: Φεβρουάριος