Σπουδές στην Κλασσική Μουσική

Χάλκινα πνευστά

Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Ευφώνιο

 

Οι σπουδαστές μελετούν έργα από την κλασική περίοδο μέχρι σήμερα, αναπτύσσουν τη δεξιοτεχνία τους και διαμορφώνουν την προσωπική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται ανά 2 μήνες, μέσω των μουσικών συναντήσεων, ενώ 2 φορές το χρόνο οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά του σε συναυλίες του ωδείου.

Η φοίτηση στη σχολή Χάλκινων Πνευστών πραγματοποιείται σε 4 επίπεδα (Προκαταρκτική, Κατωτέρα - 40΄/εβδομάδα, Μέση - 60΄/εβδομάδα, Ανωτέρα - 80΄/εβδομάδα). Η Προκαταρκτική διαρκεί 2 έτη, η Κατωτέρα και η Μέση 3 και η Ανωτέρα 3-4 έτη.

Ο σπουδαστής υποχρεούται παράλληλα να παρακολουθήσει τα εξής γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Αρμονία (3 έτη), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Prima-vista, Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Ορχήστρα ή μικρά οργανικά σύνολα, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Μεταφορά.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο σπουδαστής παίρνει μέρος σε απολυτήριες Πτυχιακές ή Διπλωματικές εξετάσεις. Με την επιτυχή περάτωσή τους λαμβάνει Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος.