Μοντέρνα μουσική

Drums

 

Ο σπουδαστής αρχικά έρχεται σε επαφή με το όργανο και την τεχνική του. Στη συνέχεια εξασκείται στο ρυθμό, τη δυναμική, την ταχύτητα και τον αυτοσχεδιασμό.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και περιλαμβάνει 8 επίπεδα.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.